Kontakt

Telefon: 920 14 639.
Eller fyll ut skjemaet under.

E-post

Telefon

Melding

Å FÅ RETT ER HALVE KAMPEN

Klikk her for å lese hele artikkelen til BA

UTKLIPP FRA BA

– Vi er kjempefornøyde med Deloittes konklusjon, sier Terje Haugan, daglig leder i Bergen Eiendomsrådgivning AS (Beras).

Han representerer nåværende eier av Ytre Markeveien 39 (YM39), nabohuset til den omstridte eiendommen i nummer 41 (YM41).

«Det er revisjonens vurdering at bygget i YM41 ikke er oppført i samsvar med gjeldende regelverk, enten bygget vurderes å være en enebolig/selvstendig bruksenhet (…) eller oppføringen anses å være en ikke-selvstendig utvidelse av YM39», er en av hovedkonklusjonene i Deloittes 75 sider lange granskningsrapport.

– Det er ikke alt i rapporten vi er enige i, repliserer direktør i plan- og bygningsetaten Mette Svanes.