Author Archive

BERAS i Eiendomsmagasinet.

mandag, april 27th, 2015

Vil gi økt balanse i eiendomsmarkedet.

Konvertering av næringsareal kan være det som skal til for å få nok boliger i Bergen. Samtidig som det kan gi en bedre balanse i markedet for næringsarealer.

 

Les artikkelen i Eiendomsmagasinet her.