Vi i BERAS

Terje Haugan

Terje Haugan er leder i selskapet og har bakgrunn som ingeniør fra BIH og eiendomsrådgiver fra høgskolen i Stavanger. Med 12 års entreprenørerfaring, 11 år som konsulent og 7 år som offentlig byggherre har han vært borti litt av hvert. Terje har kompetanse og masse erfaring innen verdivurdering av næringseiendommer og større boligprosjekter. Han er utnevnt skjønnsrettsmedlem og sakkyndig meddommer i ting- og lagretten.

 

 

Johnny Danielsen

Johnny er utdannet anleggsingeniør med 32 års variert erfaring fra offentlig og privat virksomhet. Ca 18 års erfaring som prosjekt- /byggeleder, primært fra offshoreindustrien, men og fra forskjellige entreprenørbedrifter. I tillegg har han 12 års erfaring innen offentlig virksomhet, både som prosjektleder og kommunalsjef tekniske tjenester. Arbeider godt i team og har som målsetting å gjennomføre ”støyfrie” byggesaker.

 

 

Jannicke Morvik-Alkholt

Jannicke er prosjektmedarbeider med allsidig erfaring som markedsmedarbeider innen regnskap, kontor og administrasjon fra forskjellige bransjer. Hun tar seg av de merkantile oppgavene for selskapet, og sørger for at vårt ISO 9001 kvalitetssystem virker til beste for våre kunder og oss selv.

 

 

Øystein Olsen

Øystein er utdannet tømrer og byggingeniør med 35 års erfaring innenfor bygg og anleggs bransjen. Gjennom arbeidet som byggeleder og prosjektansvarlig har han opparbeidet seg stor praktisk og teoretisk erfaring innenfor byggebransjen. Han var også tidligere medeier i eget byggefirma som utviklet tomter og eiendom for salg.

 

Rigmor L. Hamre

Rigmor er utdannet byggingeniør med lang erfaring som prosjekt/byggeleder og SHA-koordinator. Hun har spesielt utviklet kompetanse innenfor renovering av borettslag.

 

Kontakt

Telefon: 920 14 639.
Eller fyll ut skjemaet under.

E-post

Telefon

Melding