Autogarage - Kråkenes

BERAS fikk i forbindelse med utbygging av eiendommene Johannes Bruns gate 16 og Nygårdsgaten 91 og 93 oppdraget med å gjøre en verdifordeling mellom eierne av tomtene for det regulerte prosjektet.

Prosjektfakta

Oppdragsgiver: Autogaragen Nye AS

Tidsperiode: 2017

Kommentar:

Relevante tjenester i prosjektet

Kontakt

Telefon: 920 14 639.
Eller fyll ut skjemaet under.

E-post

Telefon

Melding