Seksjonering

Seksjonering

Seksjonering er i de fleste tilfellene et meget lønnsomt tiltak i eiendommer med to eller flere boenheter, fremfor å selge huset som en juridisk enhet. Dersom forholdene ligger til rette for det har en huseier rett til å få seksjonert eiendommen slik at hver del kan ha sin eier. Det utarbeides en seksjoneringsbegjæring som kommunen behandler etter bestemte regler. I forbindelse med seksjonering av boliger er det ofte ureglementerte forhold som må løses opp før seksjoneringen kan gjennomføres.  Vi har seksjonert mange boligeiendommer i Bergen gjennom årene og kan bistå med å seksjonere eiendommen din kjapt og effektivt.

 

Kontakt

Telefon: 920 14 639.
Eller fyll ut skjemaet under.

E-post

Telefon

Melding