ikon-skaderådgivning

Skaderådgivning

 

Skadevurdering

Våre vanligste oppdrag innen skaderådgivning er knyttet til eierskifte av boliger, eller reklamasjoner på utført håndverksarbeid. Vi leverer og bistand til huseiere som har vært utsatt for et uhell, eller en skade har oppstått av ulik årsak. Ofte skaper slike saker en tvist mellom partene. Vi er derfor opptatt av at dokumentasjonen er grundig og godt forankret med riktig referansenivå.

 

Kontroll og vurdering av utførelse

I forbindelse med prosjekt- og byggeledelse, uavhengig kontroll og andre oppgaver gjennomføres kontroll av utførelse målt mot kontraktens bestemmelser.
I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å få inn en uavhengig rådgiver som kan vurdere et arbeid der f.eks byggherre og entreprenør ikke er enige om arbeidet er utført kontraktsmessig, og på den måten unngå at konflikten eskalerer. Det kreves kunnskaper, erfaring som grunnlag for skjønn der utførelsen ikke kan måles.

 

Rettsbistand

I den grad sakene ikke løses i minnelighet må de bringes inn for rettsystemet. Dette er kostbare prosesser som kan gå over år. Vi har erfaring i selskapet både som sakkyndig vitne, skjønn og som meddommer i begge rettsnivåene.

 

Referanser innen skaderådgivning

Kontakt

Telefon: 920 14 639.
Eller fyll ut skjemaet under.

E-post

Telefon

Melding