ikon-uavhengig-kontroll

Uavhengig kontroll

 

Uavhengig kontroll

Den uavhengige kontrollen skal påse at det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeidene, at prosjekteringen av tiltaket oppfyller kravene i byggteknisk forskrift (TEK17) og at byggearbeidene er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser. Hensikten med reglene er å bidra til at det bygges med riktig kvalitet og å redusere byggfeil. Kontrollen innføres på områder som har betydning for liv, helse og sikkerhet og hvor konsekvensene av feil er alvorlige.

 

Sentral godkjenning

Sentral godkjenning retter seg mot foretak som søker lokal godkjenning for ansvarsrett. Ordningen med sentral godkjenning for ansvarsrett er frivillig. Med sentral godkjenning viser man kommunen og byggherrene at vi har kompetanse, erfaring, gjennomføringsevne og systemer som er tilpasset vår sentrale aktivitet til daglig.

BERAS har sentral godkjenning for Kontroll av Overordnet ansvar i tiltaksklasse 2.

Referanser innen Uavhengig kontroll

Kontakt

Telefon: 920 14 639.
Eller fyll ut skjemaet under.

E-post

Telefon

Melding