Byggelånskontroll

Byggelånskontroll

Byggelånsbanken krever uavhengig byggelånskontroll i forbindelse med byggelån i byggetiden. Utbetalinger av dette kortsiktige lånet, skal skje i takt med fremdriften på byggeplassen og skape sikre verdier i panteobjektet.

For å ha tilsyn med dette må tiltakshaver / låntaker betale byggelånkontrolløren. Kontrollen har først og fremst til hensikt å unngå økonomisk tap for bank/lånegiver, men kan være en positiv aktør også for byggherre. Byggelånskontroll er meget kompetansekrevende og viktig for bankenes risikovurdering, spesiell ved høy belåningsgrad.

Kontakt

Telefon: 920 14 639.
Eller fyll ut skjemaet under.

E-post

Telefon

Melding